Vad är en isoleringsled? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder isoleringsfog?

En isoleringsfog är en betong- eller metallstruktur som används för att ge ett processkärl elektriskt eller katodiskt oberoende från vätskor som det används för att inrymma eller bearbeta .

Begreppet isoleringsfog gäller även mötespunkter kring beläggningskonstruktioner såsom dräneringsinlopp, brunnar, fot och belysningskonstruktioner. Isolationsfogar möjliggör förutsedda differentiella horisontella och vertikala rörelser mellan beläggningar och strukturer. Deras syfte är att tillåta rörelse utan att skada intilliggande strukturer.

Kunskaper.se förklarar isoleringsfog

Isolationsfogar inkluderar fulldjup, breddstrukturer med angränsande punkter som finns vid broar, korsningar eller rörledningar.

Isolerande fogar ger läckagesäkra, långvariga blockeringsmekanismer mot strömflödet i rörsystem. Att minska flödet av el minskar förekomsten av elektrokemiska celler som orsakar korrosion. Därför används isoleringsfogar för att minska korrosionshastigheten.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?