Vad är en jon? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder jon?

En jon är en atom (eller grupp av atomer) som har fått eller förlorat en eller flera elektroner och har blivit elektriskt laddad. Det finns två typer av joner: anjoner och katjoner.

Joner är ansvariga för olika fenomen, från solens luminiscens till förekomsten av jordens jonosfär. Det är mycket viktigt när det gäller korrosion eftersom jonbyte är en mycket vanlig korrosionsmekanism.

Som reaktivt laddade partiklar används de även i luftrening genom att störa mikrober, och i hushåll föremål som rökdetektorer.

Kunskaper.se förklarar jon

En jon är en atom som bär en elektrisk laddning. Joner kan skapas med antingen kemiska eller fysikaliska medel. Om en neutral atom förlorar en eller flera elektroner blir den positivt laddad och kallas en katjon. Om en atom får elektroner blir den negativt laddad och kallas en anjon. Till exempel, när natrium (Na) förlorar en elektron och klor (Cl) får en elektron, då:

Na blir en katjon, Na+.

Cl blir en anjon, Cl-.

När man skriver den kemiska formeln för en jon skrivs dess nettoladdning i upphöjd direkt efter den kemiska strukturen för molekylen/atomen.

En jon som består av en enda atom är en atomisk eller monoatomisk jon; om den består av två eller flera atomer är den en molekylär eller polyatomisk jon.

I fallet med fysisk jonisering av ett medium, såsom en gas, så kallade ” jonpar” skapas av jonpåverkan, och varje par består av en fri elektron och en positiv jon.

Joner i sitt gasliknande tillstånd är mycket reaktiva och förekommer inte naturligt i stora mängder på jorden, förutom i lågor, blixtar, elektriska gnistor och andra plasma. Dessa gasliknande joner interagerar snabbt med joner med motsatt laddning för att producera neutrala molekyler eller joniska salter. Joner produceras också i flytande eller fast tillstånd när salter interagerar med lösningsmedel (som vatten) för att producera solvatiserade joner, som är mer stabila.

Om en jon innehåller oparade elektroner, det kallas en radikal jon, den är mycket reaktiv. Polyatomära joner som innehåller syre, såsom karbonat och sulfat, kallas oxianjoner. Molekylära joner som innehåller minst en kol-till-vätebindning kallas organiska joner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?