Vad är en kadmiumbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kadmiumbeläggning?

En kadmiumbeläggning är ett silvervitt korrosionsskyddande skikt som innehåller det kemiska elementet kadmium, som har den kemiska symbolen Cd och atomnummer 48.

Kadmiumbeläggningar används på mycket specifika substratmetaller för att ge skydd mot korrosion. Dessa substrat är vanligtvis järn, aluminium och stål. Kadmium ger överlägset skydd mot korrosion i alkaliska och marina miljöer.

Kunskaper.se förklarar kadmiumbeläggning

Kadmiummetallbeläggningar ger en rad unika skyddsegenskaper, inklusive:

    God smörjighet tack vare en liten friktionskoefficient

  Förbättrad elektrisk konduktivitet

 • Förbättrad lödbarhet
 • God motståndskraft mot allmänt slitage och kavitation
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg