Vad är en kal fläck? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kala fläckar?

En kal fläck är en icke-teknisk term för ett område på ett materials yta som har tappat kvalitet i sin normala beläggning. Termen kan hänvisa till ett misslyckande i en beläggning som en skrynklig färg som har en grov struktur. I samband med korrosion avser kala fläckar ett område av uttunnat stålmaterial i ett rör under vilket korrosion på kall sida har inträffat.

Kunskaper.se förklarar kala fläckar

Kala fläckar kan bildas i luftportrören som finns i sodapannor. Den underliggande mekanismen för försämringen av det rostfria stålet orsakas av korrosion på kallsidan. Denna typ av korrosion uppstår som ett resultat av smält natriumhydroxid (NaOH) som inte neutraliserades från en tidigare reaktion med koldioxid eller svaveloxider. Den smälta natriumhydroxiden löser andra korrosionsbiprodukter såsom natriumferrit och kromoxid, som ger skyddande barriärer inuti rören. Den oskyddade ytan är då utsatt för snabb korrosion. Korrosionen tunnar ut det rostfria stålet, vilket ger en kal fläck. När de uppmärksammas fixeras de kala fläckarna genom att svetsa överlägg med rostfritt stål eller andra legeringar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?