Vad är en kalciumsulfonatalkyd? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalciumsulfonatalkyd?

Kalciumsulfonatalkyd ger korrosionshämmande egenskaper i olika typer av färger och rekommenderas för vattenburna applikationer. I alkydfärger kan kalciumsulfonatinhibitorer inkorporeras i kvarnbas eller som eftertillsats vid en användningsnivå av 1% – 3% per total formulering, 2% – 3% för röd alkydprimer som innehåller järnoxidpigment eller mikrobaritfyllmedel och 1 % för underhållsalkydfärger.

Kalciumsulfonatalkyder är också kända som ”Ca-sulfonater.”

Kunskaper.se förklarar Calcium Sulfonate Alkyd

Kalciumsulfonatalkydfärger appliceras på stålkonstruktioner när det är svårt eller opraktiskt att ta bort befintlig blybaserad färg. En kalciumsulfonat alkyd topplack förlänger livslängden på åldrade galvaniserade och rostiga stålkonstruktioner. Kalciumsulfonatalkyd kan appliceras på broar, kraftöverföringskablar, lagringstankar, kraftverk och stål som används i byggnader.

Dessa specialfärger är självgrundande, yttoleranta och är appliceras med högtrycksspruta, HVLP, borste eller roller. Detta är en hög byggrock designad för låg kemisk exponering.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?