Vad är en kalkhaltig beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kalkbeläggning?

En kalkhaltig beläggning är ett lager som består av kalciumkarbonat och andra salter avsatta på substratets yta. När ytan är katodiskt polariserad, som vid katodskydd, är detta skikt resultatet av det ökade pH-värdet i anslutning till den skyddade ytan.

Det är med andra ord ett skikt som innehåller en blandning av kalciumkarbonat och magnesiumhydroxid avsatt på ytor som är katodiskt skyddade mot korrosion, på grund av den skyddade ytans ökade pH-justering.

Vikten av kalkavlagringar för den effektiva, effektiva driften av marina katodiska skyddssystem är allmänt erkända av ingenjörer och forskare som arbetar med katodiskt skydd i nedsänkta marina miljöer.

En kalkhaltig beläggning är också känd som en kalkavlagring.

Kunskaper.se Explains Calcareous Coating

Kemin och strukturen hos denna typ av ytfilm beror på dess kärnbildning och tillväxt kinetik, som i sin tur bestäms av variabler som:

  Potential

  Aktuell

 • Tidspress
 • Temperature

  Sjövattenkemi

 • Hastighet
 • Substratets yttillstånd

  När kalcium och magnesium är övermättade i havsvatten, de bildar kalciumkarbonat (CaCO3), magnesiumkarbonat (MgCO3) och magnesiumhydroxid Mg(OH)2. Dessa fasta produkter, kända som kalkavlagringar, främjar en fysisk barriär mot syrediffusion, vilket minskar korrosionshastigheten. De olika formerna av kalkavlagringar har olika struktur och form under olika parametrar.

  Flera faktorer påverkar bildandet av kalkavlagringar, inklusive:

    Potential

      Aktuellt
      pH
    • Temperatur
     Tryck
   • Sjövattenkemi
      Flöde

     Tid

   Det finns ett ökande intresse inom olje- och gasproduktion för att lägga större delen av produktionen på havsbotten. I det sammanhanget finns ett behov av undervattensvärmeväxlare. Normalt är material som används under vattnet gjorda av stål skyddat med katodskydd. Stål är ett relativt billigt material. Förutom att sänka potentialen för immuntillståndet leder användningen av katodiskt skydd till utfällning av kalkavlagringar, på grund av ökat pH-värde i gränsytan. Detta skikt fungerar som en barriär mot den korrosiva miljön, vilket leder till att strömbehovet minskar.

   Men en kalkavlagring hindrar även värmeledningsförmågan, vilket är oönskat i samband med en värme växlare. Därför är det viktigt att hitta en lösning där kalkavlagringar inte faller ut på ytan.

   Huvudelementet i kalkavlagringar är magnesium (Mg). Studier har visat att Mg hindrar utfällning och tillväxt av CaCO3, vilket ger anledning att tro att Mg-haltiga legeringar innehåller mindre kalkavlagringar.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?