Vad är en kapselanod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kapselanod?

Kasserade anoder är en komponent i korrosionsskyddssystem med en positivt laddad elektrod som används för att belägga en metall. Kapslade anoder underlättar avlägsnandet av elektroner från en metalls yta. Dessa elektroner skulle annars interagera med fria joner på metallens yta och orsaka korrosion. Kapslade anoder är vanligtvis gjorda av zink, aluminium eller magnesium.

Kunskaper.se förklarar kapselanoder

Kasserade anoder används för att skydda ett brett utbud av industriell infrastruktur ovan jord och underjord, såsom lagringstankar, rörledningar och till och med betongkonstruktioner. De flesta anoder är fabrikstestade eller godkända och redo för omedelbar installation. De är vanligtvis förpackade i en galvaniserad stålkapsel.

Kanisteranoder används som offeranod för att metallföremålet ska skyddas från korrosion. Det vill säga, kapslade anoder är gjorda av metallegeringar med mer negativ elektrokemisk potential än föremålet som ska skyddas. Därför korroderar den istället för basmetallen när den är i kontakt med eller i närheten av föremålet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror