Vad är en karbolsyra? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder karbolsyra?

En karbolsyra är en organisk förening som består av en fenylgrupp och en hydroxylgrupp. Det förekommer naturligt som en kristallin fast aromatisk förening som är sur och flyktig. Karbolsyra produceras i allmänhet i stor skala genom utvinning ur petroleum.

Kunskaper.se förklarar karbolsyra

Användning av karbolsyra vid höga temperaturer på metallytor ökar sannolikheten för korrosion på stål. Metallytor som exponeras för karbolsyra och fukt i intervallet 0,2 % till 0,6 % har visat sig minska korrosionshastigheten hos lågkolstål. En ökning av fuktnivån ökade dock korrosionshastigheten. Temperaturer över 200°C ökar kraftigt korrosionen hos lågkolstål. Dessutom är karbolsyra med betydande svavelkoncentrationer mer frätande för olika metaller i allmänhet än ren karbolsyra.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?