Vad är en katalysator? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katalysator?

En katalysator är ett ämne eller ett reagens som ökar hastigheten på en kemisk reaktion genom att sänka aktiveringsenergin och använda en alternativ väg för reaktionen. En katalysator genomgår ingen permanent kemisk förändring, så den kan återvinnas när reaktionen är avslutad. Övergångselement fungerar ofta som katalysatorer och små mängder är tillräckliga för att öka reaktionshastigheten.

Kunskaper.se Explains Catalyst

När man tillverkar något i stor skala i en industri är det mycket viktigt att använda de optimala förutsättningarna för att uppnå kostnadseffektivitet och tillräcklig avkastning på minimal tid. En katalysator hjälper till att uppnå dessa villkor. Till exempel används järn som katalysator i Haber-processen, och vanadinoxid är den bästa katalysatorn för kontaktprocessen.

Vissa reaktioner kallas autokatalytiska, som en av deras produkter fungerar som en katalysator för reaktionen. Det är viktigt att notera att en katalysator inte påverkar jämvikten. Istället hjälper det till att uppnå jämvikt på minimal tid, vilket gör det möjligt att uppnå tillräckligt utbyte.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg