Vad är en katod? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katod?

En katod är elektroden genom vilken de negativt laddade elektronerna kommer in i en enhet eller ett system från en extern krets i händelse av en elektrolytisk cell, eller det är källan till elektroner i en elektronisk ventil. När det gäller en primärcell kan terminalen ha en positiv laddning.

Studeringen av katoder är viktig eftersom de är grunden för elektriska, elektroniska och elektrokemiska processstudier, som är grundläggande för vetenskapliga tillämpningar, inklusive korrosionsskydd.

Kunskaper.se förklarar katod

En katod har två grundläggande betydelser i två olika situationer:

  • I en elektrolytisk cell är katodterminalen ansluten till den negativa strömförsörjningsterminalen och drar till sig positivt laddade partiklar.
  • I en voltaisk cell är katoden terminalen som tar emot en positiv laddning på grund av elektrokemisk reaktion, som i fallet med ett batteri.

Korrosionsprocessen behöver både en katod och en anod samt en elektrolyt för att uppstå. De flesta typer av korrosion, förutom vissa former av högtemperaturkorrosion, uppstår på grund av bildandet av elektrokemiska celler. Korrosionscellen har en anod, där en kemisk reaktion eller oxidation och resulterande materialutarmning eller försämring inträffar, en katodterminal vid vilken en reduktionsreaktion inträffar och parallella ledande metalliska och elektrolytiska flödesvägar som förbinder anoden och katoden genom vilka elektroner och joner strömmar. . En potentialskillnad upprätthålls genom reaktionen mellan katoden och anoden för att driva kontinuiteten i cellen. Potentialgenereringen kan bero på metallernas egenskaper, ytans förhållanden och de kemiska koncentrationerna i miljön.

I vissa korrosionsceller kan elektroner strömma längs en ledande metallbana från ytplatsen där anodiska kemiska reaktioner äger rum på ytor, där katodiska reaktioner är möjliga. Laddade partiklar hittar en väg genom elektrolyten för att säkerställa en balans i flödet av elektroner. Anjoner strömmar i anodens riktning, medan katjoner strömmar i katodens riktning för att upprätthålla potentialskillnaden. Resultatet är att anoden korroderar på grund av fortsatt elektrokemisk reaktion, medan katoden inte korroderar.

I en elektrisk krets är katoden differentierad från anoden på basis av strömriktning. Elektrisk ström betyder rörelse av elektrisk laddning. Enligt den konventionen baseras strömmens riktning på hur den positiva laddningen rör sig, och inte hur en negativ laddning eller elektroner rör sig. Så om elektroner flyter i en riktning i en cell, så flyter strömmen enligt konvention i motsatt riktning. Således är katoden en elektrod som är negativt laddad, attraherar positiv laddning och som en källa för överskottselektroner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?