Vad är en katodisk reaktion? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder katodisk reaktion?

Detta är en typ av korrosion där vätejoner reduceras till sina atomer. Denna process producerar vätgas när dessa joner reagerar med elektroner i katoden. Reduktionen av vätejoner till vätgas kännetecknas av många förändringar som inkluderar minskningen av elektrolytens sura natur.

De sura vätejonerna reduceras till alkaliska hydroxyljoner, en situation som stör balansen mellan de två jonerna. Som ett resultat blir elektrolyten på katodsidan mer alkalisk jämfört med anodsidan. En pH-indikator kan användas för att visa förekomsten av katodiska reaktioner i korroderande metaller.

Gratis Tank Ring Anode System Design App – Sponsrad av MATCOR


Klicka här för att designa ditt anodsystem för tankring!


Kunskaper.se förklarar katodisk reaktion

Det finns flera saker som bör noteras under uppkomsten av katodiska reaktioner. Dessa inkluderar minskningen av oxidationstalet, ett tillstånd som kallas reduktion och förstärkningen av elektroner vid katoden.

Katodiska reaktioner kan representeras med hjälp av reaktionsekvationer som följande:

I vätevarv: 2H+ (aq) + 2e- == H2 (g)

Detta är en halvcellsreaktion vid katoden, men hela ekvationen innehåller den anodiska reaktionen.

Andra reaktioner är:

Sura lösningar: O2 + 4H+ 4e- == 2H2O

Neutrala/basiska lösningar: O2 + 2H2O + 4e- == 4OH-

Metaljonreduktion: Fe3+ + e- == Fe2+

Metallavsättning: Cu2+ + 2e- == Cu(s)

Katodiska reaktioner kan förhindras med hjälp av katodiska skyddsmetoder. Det finns två huvudmetoder som kan användas för att förhindra katodreaktioner vid korrosion:

? Koppling av strukturer som järn med en mer aktiv metall som magnesium eller zink. Den aktiva metallen blir offeranoden och den mindre aktiva blir katoden eftersom elektroner strömmar från den aktiva metallen till den mindre aktiva metallen. Zink blir anoden medan strukturen av järn blir katoden. Detta är en galvanisk cell med zink som anod och järn katoden.

? Likström läggs på mellan strukturen och den inerta anoden. Eftersom elektroner strömmar från anoden till katoden är strukturen skyddad från förstörelse eftersom det inte går förlorade elektroner i processen. Den låga likspänningen trycks sedan in i området mellan katoden och anoden, med anoden begravd. Den enklaste metoden är att använda en offeranod.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?