Vad är en kemisk attack? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kemisk attack?

Detta är en form av försämring eller nedbrytning av ett material eller en struktur på grund av dess reaktion med mycket reaktiva ämnen som vätskor och gaser. Det är förknippat med förändringar av de kemiska egenskaperna eller designen av en strukturell yta när den bildar ett nytt lager av ett konstigt material.

Det används för att beskriva den typ av korrosion som påverkar substratens hållbarhet och prestanda.

Kunskaper.se förklarar kemisk attack

Kemisk attack är ett vanligt problem inom industrier som använder metaller. Varje ämne som reagerar med grundmaterialet i en struktur ger en kemisk attack. De vanligaste är mikroorganismer och syror. Fukt, temperatur och salter är nyckelinitiatorer till rost; rost är oftast förknippat med kemiska angrepp, och det är ett vanligt problem i metalliska komponenter.

Kemiskt är oxidations- och reduktionsreaktioner de dolda processer som definierar en kemisk attack. Smörj- och systemoljor underlättar de villkor som krävs för kemisk attack; det är därför tillsatser används för att förhindra denna attack på de ytor de är i kontakt med. Byggindustrin lider av kemiska angrepp av betong, vilket är ett potentiellt hot mot stabiliteten i alla byggnader.

Den typ av kemisk attack som upptäcks kommer att hjälpa till att bedöma rätt beläggning eller målningslösning . Därför kommer de omgivande miljöförhållandena att avgöra förekomsten av denna form av korrosionsmedel.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg