Vad är en kemiskt bunden fosfatkeramik (CBPC)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kemiskt bunden fosfatkeramik (CBPC)?

En kemiskt bunden fosfatkeramik är en typ av beläggning som används för att skydda vissa typer av metaller från korrosion. Kemiskt bunden fosfatkeramik består av en blandning av fosfater, vatten, metalloxider och mineraler. När den appliceras på en oädel metall uppstår en kemisk reaktion som bildar bindningar mellan beläggningen och metallen.

Kunskaper.se förklarar kemiskt bunden fosfatkeram (CBPC)

Eftersom de har en relativt kort brukstid appliceras kemiskt bundna fosfatkeramiska beläggningar vanligtvis med en plural komponent sprutsystem.

Väl applicerat fäster en exoterm kemisk reaktion beläggningen på basmetallen via kemiska bindningar. Dessa kemiska bindningar ger en fjädrande beläggning som inte är lätt att ta bort. Kemiskt bundna fosfatkeramiska beläggningar förhindrar också penetrering av praktiskt taget alla frätande material. Oorganisk i sin sammansättning, kemiskt bunden fosfatkeramik har inga flyktiga organiska föreningar, vilket gör dem potentiellt säkrare än andra typer av beläggningar.

Kemiskt bunden fosfatkeramik används i många industrier, inklusive medicinsk , struktur och energi. Rening av avloppsvatten använder också kemiskt bunden fosfatkeramik eftersom den kemiska bindningen som bildas med metallen förhindrar det korrosiva, bakteriefyllda avloppsvattnet från att komma i kontakt med det belagda materialet, vilket gör att det får en längre livslängd.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg