Vad är en kemisorption? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kemisorption?

Kemisorption är en kemisk adsorptionsprocess, orsakad av en reaktion på en exponerad yta, som skapar en elektronisk bindning mellan ytan och adsorbatet. Under den kemiska reaktionen skapas en distinkt kemisk art på den adsorberande ytan, vilket gör att bindningen skapas.

Kemisorption används vid utveckling, övervakning och mätning av korrosionsinhibitorer och används för att mäta ytaktiva platser på ett substrat.

  Kunskaper.se förklarar kemisorption

  Kemisorption involverar i allmänhet antingen en laddningsdelning eller laddningsöverföring mellan ett fast metallsubstrat och en adsorbent, såsom korrosionsinhibitormolekylen. Kemiskt adsorberade inhibitorer på metallytan stör metallupplösningen i en elektrolytvätska.

  Kemisorberade organiska molekylers effektivitet beror på:

  • Löslighet
  • Molekylstorlek och förmåga att donera elektroner till substratet
  • Fysisk adsorption (fysisk sorption), som behåller de kemiska ämnena inom adsorbatet och substratytan i sitt ursprungliga tillstånd
  • Kemisorptionsprocessen involverar skapandet av starka elektroniska bindningar mellan adsorbatmolekyler och vissa ytplatser, som kallas yta aktiva platser.

   Kemisorption är irreversibel och involverar mer värme än fysisk adsorption.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?