Vad är en keramik? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder keramik?

Keramik är oorganiska, icke-metalliska ämnen som genereras genom att värma upp lera till en mycket hög temperatur så att den härdar. Keramik är mer resistent mot korrosion än metaller eller legeringar.

Kunskaper.se förklarar Keramik

Keramik fästs ibland på metalliska ytor för att förhindra korrosion och materialnedbrytning. De används i en mängd olika produkter från armbandsur till bilar och rymdfarkoster för detta ändamål. Införandet av keramik (känd som en cermet) kan modifiera ett materials egenskaper såsom densitet, ledningsförmåga, sprödhet, isolering och magnetism.

Avancerad keramik har blivit vanligare i takt med att utvecklingen har skett. utvecklats. Sådan keramik är inte enbart lera utan genereras med oxider eller icke-oxider. De använda oxiderna inkluderar aluminiumoxid och zirkoniumoxid, medan icke-oxider inkluderar kiselkarbid (SiC) och molybdendisilicid.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?

  • Vad händer när gasen värms upp?

  • Viktiga buffertar i levande system

  • Hur man namnger syror