Vad är en klibbfri tid? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder klibbfri tid (TFT)?

Klibbfri tid (TFT) är ett mått på en ythärdningstid under applicering av ett ämne som t.ex. beläggning eller tätningsmedel. Det är den tidpunkt då beläggningen anses vara ordentligt vidhäftad och kapabel att ge maximalt skydd till en yta utan att störas eller skadas.

En beläggnings klibbfria tid är viktig att notera eftersom det hjälper till att schemalägga och planera underhållsoperationer av stora industrienheter som måste köras samtidigt. Till exempel kan en processanläggning ha flera delar av utrustning – bland annat rör, tankar och cykloner, som måste skyddas från korrosion. Under avstängning av anläggningsunderhåll är en förståelse för den klibbfria tiden som den hänför sig till varje yta som ska beläggas avgörande för att snabbt kunna återuppta anläggningens drift och förbättra uteffekten.

Kunskaper.se förklarar klibbfri tid (TFT)

När ett tätningsmedel når ett tillstånd av tillräcklig motståndskraft mot skador på grund av kontakt eller hantering, kommer klibben -fri tid har uppnåtts. Detta gäller även ämnen som beläggningar och skum. I testmiljöer kan den klibbfria tiden helt enkelt anges som den punkt där en film som appliceras på en yta helt enkelt inte längre känns klibbig vid beröring.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?