Vad är en kokande vattenreaktor (BWR)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kokvattenreaktor (BWR)?

En kokvattenreaktor är en typ av lättvattenkärnreaktor som används för att producera elektrisk kraft. Det är en av de mest typiska kärnreaktorerna som används för att generera elektricitet.

I denna typ av reaktorer fungerar en enda vattenslinga som kylvätska, härdkylvätska och turbinångkälla. Denna typ av reaktor är att föredra på grund av dess många fördelar när det gäller drift och korrosionskontroll.

Kunskaper.se förklarar kokvattenreaktor (BWR)

En kokvattenreaktor skiljer sig från en tryckvattenreaktor (PWR) i den meningen att i en BWR reaktorhärden värmer vattnet, som omvandlas till ånga och driver ångturbinen. I en PWR värmer reaktorhärden upp vattnet till strax under dess kokpunkt. Därefter byts varmvattnet mot värme i ett vattensystem under lågt tryck. Den omvandlas sedan till ånga som fungerar som drivkraften för turbinen.

Kokvattenreaktorer är att föredra i industrierna eftersom denna typ av lättvattenkärnreaktorer inte använder borsyra för att reglera utbränningen av fission, vilket resulterar i minskad risk för korrosion i rörledningarna och reaktorkärlet. I en PWR är korrosion ett stort problem, så noggrann och snabb övervakning av korrosion bör observeras.

En BWR ger också mindre risk för brott och kärnskador eftersom den har färre svetsar samt rör och rör med stor diameter för att generera ånga. BWR är också kompakta och kända för sin starka kraft, vilket gör dem till ett favoritverktyg för låg kostnad, enkel och säkerhetsfokuserad elproduktion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?