Vad är en kokpunkt? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kokpunkt?

En kokpunkt är den punkt vid vilken temperatur- och tryckförhållandena är tillräckliga för att en vätska ska omvandlas till en ånga. Tillförsel av värme eller minskning av det omgivande trycket bortom denna punkt kommer att orsaka ångomvandling eftersom vätskans ångtryck då blir större än det omgivande trycket som utövas på vätskan.

Kunskaper.se förklarar kokpunkten

En kokpunkt bestäms av två huvudattribut: temperatur och omgivningstryck. Temperaturen ökar vätskans ångtryck eller kraften över området, vilket uppmuntrar vätskan att förångas. Det omgivande trycket är det tryck som utövas på vätskan. En vätskas kokpunkt uppnås när ångtrycket och det omgivande trycket är lika med varandra. Vid den tidpunkten kan en vätska kokas genom att höja temperaturen, sänka det omgivande trycket eller en kombination av de två.

Kokpunkten för en typ av vätska skiljer sig nästan alltid från en annan typ av vätska. Vatten kräver till exempel ett annat tryck och en annan temperatur för att omvandlas till en ånga än kvicksilver.

Variationen mellan vätskors kokpunkter orsakas av bindningarna och krafterna bland vätskans molekyler. Om det finns starka intermolekylära bindningar och krafter i en vätska och svagare i en annan, kommer vätskan med de starkare bindningarna att kräva en högre temperatur och/eller ett lägre omgivningstryck för att den ska nå sin kokpunkt.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?