Vad är en kolväxel? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vad betyder kolväxlare?

En kolväxling är en anordning som hjälper till att avlägsna kol från kolhaltigt material. Kolbytaren fungerar enligt principen att utbyta joner från det kolhaltiga materialet genom sulfoneringsprocessen av kol, brunkol, torv eller liknande material.

Värmeväxlare används i många korrosiva industrimiljöer. Att ta bort kol och kolhaltiga material som avsatts på värmeväxlarna är nödvändigt för utrustningens effektivitet och livslängd.

Kunskaper.se förklarar kolväxeln

Långvarig exponering av en metall till kolhaltiga gaser kan leda till:

   • Förkolning, där inre karbid bildas på metallens yta, vilket orsakar metallförsprödning vid arbetsförhållanden vid höga temperaturer, inre sprickor och fel på metallytan.
   • Metalldamm, där metallen sönderdelas till ett metalldamm (en blandning av kol och finmetall). partiklar), vilket gör att metallen försvagas.
   • Kosning, där kolavsättning sker vid de grova kanterna eller skarvarna i metallen och därefter får metallen att sönderfalla.

   Kolavlagring på inre och yttre rör utgör ett problem eftersom tvärsnittet arean av rören reduceras kraftigt, vilket ytterligare minskar värmeöverföringseffektiviteten genom rörens väggar. Därför, för effektiv drift, måste dessa avlagringar ofta avlägsnas från rörets yta med hjälp av kolhaltiga utbytare.

   Relaterad läsning

  • Potentiella orsaker till korrosion i processanläggningar för förbränning och väteproduktion
  • Välja ett fodersystem som passar för användning för Processfartyg
  • The Impact of the Pipeline Safety Act från 2011 på industrin
  • Multi-Technique Pipeline Corrosion Monitoring
   1. 21 Typer av rörkorrosion och fel
   2. Galvanisk korrosion av metaller anslutna till kolfiberförstärkta polymerer

  Taggar Korrosion Korrosionsförebyggande Utrustning Korrosionshantering Korrosionsförebyggande verktyg Metaller Produktion och tillverkning Energigenerering och distribution

  Populära artiklar

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?