Vad är en kondensator? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 4 november 2018

Vad betyder kondensator?

En kondensator är en elektronisk enhet som lagrar elektrostatisk energi. Den består av två ledande metallplattor åtskilda av ett isolerande material. Kondensatorer är mycket vanliga i elektroniska enheter inklusive radioapparater, TV-apparater, mobiltelefoner och datorer.

  Annons

  Kunskaper.se förklarar kondensator

  Kondensatorer mäts efter deras förmåga att lagra en elektrisk laddning. Denna hastighet är känd som kapacitans och mäts i enheten Farads. Kapacitansen är direkt proportionell mot ytarean på de sammansatta plattorna i kondensatorn och omvänt proportionell mot avståndet mellan plattorna.

  Kapacitans är en indikation på graden av korrosionsbeständighet hos en metallyta. Kapacitansen är direkt proportionell mot känsligheten för korrosion.

  Annons

  Dela denna term

  Relaterade villkor

 • Dubbelskiktskapacitans
 • Elektrostatisk
 • Statisk urladdning
 • Elektrisk laddning
 • Korrosionsbeständighet
 • Konduktans
 • Buffertkapacitet
 • Relaterad läsning

  Taggar

  Korrosion 101UtrustningAllmän utrustningElektrisk egendomEnergigenerering och -distribution

  Populära artiklar

  Korrosion

  De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion

  Beläggningar

  4 typer av betonggolvbeläggningar (och vad du bör veta om varje)

  Förebyggande av korrosion

  Grunderna i katodiskt skydd

  Senaste artiklarna

  Annons

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg