Vad är en kortolja alkydharts? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder kortoljealkydharts?

En kortoljealkydharts är ett alkydbindemedel tillverkat med ett kort förhållande mellan olja och alkydharts. Andelen fettsyror i de korta oljealkydhartserna är mindre än 40 procent. Dessa fettsyror fungerar som modifieringsmedel i hartserna.

De korta oljealkydhartserna är i allmänhet ugnstorkade eftersom de inte kan lufttorkas. Typiska lösningsmedelssystem för dessa produkter är de alipahtiska lösningsmedlen. Vissa kan skäras i aromater eller syresatta lösningsmedel för höga torrhalter. De flesta kommer att acceptera oändlig utspädning med alifatiska lösningsmedel.

Kunskaper.se förklarar kortolja alkydharts

Alkydhartsfärger eller någon annan produkt som innehåller alkydharts kan användas på ett brett spektrum av färgprodukter där de kan användas används som dekorativt materialfärg, eller som underhålls- eller entreprenörsfärger. Dessa färger eller beläggningar ger utmärkt glans och hållbarhet till substratmaterialet.

I fallet med korta oljealkyder är dessa hartser i allmänhet ugnstorkade och har en begränsad löslighet endast med aromatiska och andra icke-alifatiska lösningsmedel. Beläggningssystem tillverkade med dessa hartser används i lufttorkande grundfärger för trä eller metall, golvemaljer, maskinemaljer, trafikfärger, industrifärger och låga ytbehandlingar.

Förutom kort oljealkyd hartser, det finns ytterligare två typer av alkydhartser: långoljealkydhartser och medeloljealkydhartser.

  Långa oljealkydharts innehåller mer än 60 viktprocent fettsyror.
 • Alkydharts för medelstor olja innehåller 40 till 60 viktprocent fettsyror .
 • Kort oljealkydharts innehåller mindre än 40 viktprocent fettsyror.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?