Vad är en lastrumsbeläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lastrumsbeläggning?

En lastrumsbeläggning är en lagkompatibel beläggning som används i flygplan, fartyg, tåg och andra typer av lastbärare. Lastrumsbeläggningar är formulerade för att motstå olika former av stötar, nötning, korrosion och mekaniska skador från alla aktiviteter och andra operativa krav relaterade till effektiv och snabbrörlig lastning/lossning av last.

Lagstiftningsefterlevnad kräver certifiering från godkända myndigheter som Food and Drug Administration (FDA) och andra statliga myndigheter.

Kunskaper.se förklarar lastrumsbeläggning

Lastrumsbeläggningar appliceras för sina estetiska och skyddande funktioner. I allmänhet är valet av beläggning mer beroende av skyddande än estetiska överväganden.

Beläggningar av lastrum kan göra området presentabelt för inspektörer och kunder, men deras viktigare roll är att skydda lastrummet från fysisk skada, korrosion och andra orsaker till försämring utan någon skada eller negativ inverkan på lasten.

Det finns två stora lastkategorier: förpackad i lådor och andra containrar, eller oförpackad som i fallet med bulklast. Förutom det stora utbudet av laster kommer valet av beläggningstyp också att bero på lastbäraren (fartyg, flygplan, tåg eller lastbil), resväg och andra speciella krav. I allmänhet bör dock en lastrumsbeläggning uppfylla följande krav:

 • Motståndskraft mot ogynnsamma miljöförhållanden samt nötning och annan fysisk påverkan orsakad av lastning/lossningsmetoder, lastens hårdhet, vikt och vassa kanter.

 • Beständighet mot korrosion och andra försämringsproblem från exponering för explosiva ämnen, syror, baser, radioaktiva material, brandfarliga material och annan farlig last.
 • Certifierad att överensstämma med myndighetskrav för last samt transportpersonalens säkerhet. Detta krävs vanligtvis för livsmedelsgodkänd last som spannmål.
 • Kan användas i ett brett spektrum miljöförhållanden (höga eller låga temperaturer, hög luftfuktighet) året runt.
 • Lätt att rengöra så att det inte försenar lastningen av nästa parti last.

  Andra viktiga faktorer som hjälper till att säkerställa effektiv och lång- varaktiga lastrumsbeläggningar är korrekt ytbehandling och beläggningshärdning eller härdning.

 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?