Vad är en Lewissyra?

Syror och baser är vanliga termer inom kemi. Men en Lewissyra är något annat. Vissa reaktioner har egenskaperna hos syra-bas-reaktioner men stämmer inte överens med teorin om syra-bas-kemi som kemister Brønsted och Lowry har lagt fram.

Istället insåg kemisten GN Lewis att det allmänna konceptet med syra-bas-reaktioner också kan innefatta andra typer av reaktioner, inklusive protonöverföringsreaktioner. Läs vidare för att lära dig mer om vad Lewis-syror är och om vissa molekyler är Lewis-syror eller baser.

Lewis överväger elektronöverföring istället för protonöverföring för att definiera syror och baser . En Lewis-syra accepterar ett elektronpar medan en Lewis-bas donerar ett elektronpar. En Lewis-syra är en elektronacceptor. Det är vanligtvis något elektronbrist eller positivt laddat.

Lewis gjorde sina experiment 1923 med hjälp av väte (en positiv jon) och hydroxid, (OH, en anjon). Enligt Brønsteds teori accepterar hydroxidjonen en proton för att bilda en kovalent bindning, vilket resulterar i vatten, H20.

I Lewis teori är vätejonen den viktiga komponenten, eftersom den tar emot elektroner från hydroxidjonen för att bilda den kovalenta bindningen.

Definition av lewissyra

Enligt Lewis är en Lewis-syra en kemisk art som kan bilda en kovalent binder genom att acceptera ett elektronpar från en annan kemisk art. Många saker som inte anses vara syror kan definieras som Lewis-syror om de kan ta emot elektroner. Lewis-syror beskrivs ofta som att de har lediga orbitaler.

Det finns också en definition av Lewisbas. En Lewis-bas är motsatsen, eftersom den definieras som en art som kan bilda en kovalent bindning genom att donera ett elektronpar till en annan art.

Metallkatjoner som AL3+ och FE3+ är Lewis syror. Den positiva laddningen av metallkatjonen drar till sig elektroner.

Lewis-syrakatalysator

En Lewis-syrakatalysator är en som fungerar som alla katalysatorer. Katalysatorer ökar hastigheten för kemisk reaktion. En Lewis-syrakatalysator ökar reaktiviteten hos ett substrat genom att ta emot elektroner men är inte involverad i själva reaktionen.

Är AlCl3 en Lewis-syra?

En Lewis-syra attraherar elektroner och har lediga orbitaler dit de attraherade elektronerna kan gå. Med aluminium finns totalt 17 valenselektroner närvarande. Eftersom den har en ofullständig uppsättning elektroner finns det plats för ytterligare en elektron. Detta betyder att ALCl3 är en Lewis-syra. AlCl3 kan acceptera elektroner.

Är NH3 en Lewis-syra eller -bas?

NH3 eller ammoniak, har ett ensamt par elektroner. Det kan donera dessa elektroner till kemiska arter som tar emot elektroner. På grund av detta är NH3 en Lewis-bas.

När NH3 neutraliseras av HCL i vatten, NH3 är elektrondonatorn till vätejonen. Resultatet är NH4.

Lewis och Brønsted- Lowry-begrepp beskriver liknande saker, men de är olika sätt att se på kemiska reaktioner. Medan Brønsted-Lowrys förklaring är ett strikt sätt att definiera syra-baskemi, gav Lewis oss en annan syn på reaktioner som också kan beskrivas med liknande kemi.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?