Vad är en Liquidus Line? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Liquiduslinje?

En likviduslinje (eller linjer) definieras som linjen på ett fasdiagram som avgränsar vätskeområdet för ett material eller ämne. Ovanför likviduslinjen anses ämnet vara helt flytande. I tekniska termer representerar likviduslinjen platsen för temperaturer över vilka ämnet uppvisar beteendet hos en stabil vätska.

Lividuslinjen är en viktig parameter inom metallurgi. Kunskap om en metalls eller legerings likvidustemperatur kan hjälpa forskare att förutsäga olika fysiska och mekaniska egenskaper hos materialet.

Kunskaper.se Explains Liquidus Line

Liquiduslinjen står i direkt kontrast till soliduslinjen, som definierar området under vilket ämnet är helt fast. På fasdiagram kan det finnas ett gap mellan solidus- och liquiduslinjen. I denna region kan ämnet innehålla en blandning av vätskor och kristaller, liknande en slurry.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?