Vad är en lödpistol? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lödpistol?

En lödpistol är en svetsanordning som används för att sammanfoga två metalldelar genom att generera och projicera värme från en innesluten elektrisk ljusbåge som träffas mellan två elektroder, eller mellan en elektrod och metallytan som ska behandlas.

Kunskaper.se förklarar lödpistol

Hårlödningspistoler används för att fästa två eller flera metaller tillsammans genom att öka deras yttemperatur för att smälta en tillsatsmetall som finns innesluten i pistolen. Tillsatsmetallen värms upp i pistolen och används för att binda samman metallbitarna. Fyllnadsmetallen har typiskt en smälttemperatur som är lägre än motsvarande smälttemperaturer för metallerna som ska vidhäftas. Förutom en tillsatsmetall används en vätande vätska, som stöder flödet av tillsatsmetallen över alla skarvpartier av komponentmetallerna som ska vidhäftas. Den vätande vätskan underlättar också rengörings- och bindningsreaktioner.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?