Vad är en lösningsmedelsattack? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lösningsmedelsattack?

En lösningsmedelsattack är en typ av materialnedbrytningsprocess som löser upp molekyler genom att införa ett lösningsmedel i ett material för att bryta bindningarna mellan materialets atomer. En lösningsmedelsangrepp kan kraftigt minska de mekaniska egenskaperna hos ett material.

Kunskaper.se förklarar lösningsmedelsattack

En lösningsmedelsattack är ett mycket vanligt hot mot polymerer. Vissa vätskor, såsom smörjmedel, kan fungera som lösningsmedel när de kommer i kontakt med polymerer. Försiktighet måste iakttas så att polymererna som används för en applikation inte kommer i kontakt med vätskor som kan lösa upp dem.

Även om det allmänt anses vara en process med negativa effekter, kan en lösningsmedelsangrepp användas med fördel. Material som har fogats samman med epoxi eller polyester kan brytas isär genom att använda ett lösningsmedel om så önskas.

Mången i vilken en lösningsmedelsangrepp bryter ned ett material kan minskas genom att begränsa tid då lösningsmedlet är i kontakt med materialet, temperaturen vid vilken lösningsmedlet och materialet är i kontakt och koncentrationen av lösningsmedlet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?