Vad är en lösningsmedelsburen beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder lösningsmedelsburen beläggning?

En lösningsmedelsburen beläggning är ett vätskeskyddande skikt som huvudsakligen består av organiska föreningar och appliceras på ett materials yta för att förhindra korrosion. Lösningsmedelsburna beläggningar är vanligtvis mer motståndskraftiga än vattenburna beläggningar under härdningen av beläggningen.

En lösningsmedelsburen beläggning kan också vara känd som en lösningsmedelsbaserad beläggning.

Kunskaper.se förklarar Lösningsmedelsburen beläggning

Lösningsmedelsburna beläggningar är att föredra för applikationer i fuktiga miljöer som inte tillåter vattenburna beläggningar att härda ordentligt. Lösningsmedelsburna beläggningar härdar på grund av en kemisk reaktion mellan syre i atmosfären och beståndsdelarna i den lösningsmedelsburna beläggningen, och inte genom avdunstning av vatten. Detta gör att fuktigheten är mindre av betydelse för lösningsmedelsburna beläggningar.

Lösningsmedelsburna beläggningar anses vara mindre miljövänliga än vattenburna beläggningar på grund av de flyktiga organiska föreningarna (VOC) vanligtvis finns i lösningsmedelsburna beläggningar. Framsteg inom vattenburna beläggningar gör dem till ett allt mer attraktivt alternativ som en metod för att skydda materialytor. Lösningsmedelsburna beläggningar är dock fortfarande ganska populära under svåra förhållanden.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?