Vad är en magnetisk avdragsmätare (typ I)? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder magnetisk avdragsmätare (typ I)?

En magnetisk avdragsmätare (typ I) är en mätanordning som används för att bestämma tjockleken på en beläggning utan att skada den. Den magnetiska avdragsmätaren gör detta genom att mäta den magnetiska attraktionen mellan det järnbaserade (järnhaltiga) materialet som har belagts och en magnet som är fäst vid mätaren. Vanligtvis kommer en tjockare beläggning att göra att en svagare magnetisk kraft mäts.

Kunskaper.se förklarar magnetisk avdragsmätare (typ I)

En magnetisk avdragsmätare (typ I) består av en skala, en fjäder och en magnet. Den magnetiska kraften komprimerar fjädern när den förs in i närheten av ett magnetiskt legeringsobjekt. Fjädern komprimeras mer och mer när den magnetiska kraften ökar, och skalan mäter mängden kompression. Denna kraft ökar när magneten rör sig närmare det magnetiska legeringsobjektet. Således ger en tjock beläggning en svagare kraft och en tunn beläggning ger en starkare kraft för samma legering och beläggning.

Den stora fördelen med en magnetisk avdragsmätare är att den skadar inte beläggningen som mäts. Detta eliminerar behovet av eventuell omarbetning efter att mätningen har gjorts. Den stora nackdelen med en magnetisk avdragsmätare är att den bara fungerar med magnetiska material. Fjädern kommer inte att komprimeras om det inte finns någon magnetisk kraft.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?