Vad är en mättad ånga? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mättad ånga?

Mättad ånga är den typ av ånga som uppstår när vattnets flytande och gasformiga faser existerar samtidigt vid en given temperatur och ett givet tryck. I enklare termer är ångan i jämvikt med det uppvärmda vattnet. Under det mättade tillståndet är hastigheten med vilken vatten förångas lika med den hastighet med vilken det kondenseras.

Kunskaper.se förklarar mättad ånga

När värme appliceras på vatten fortsätter dess temperatur att stiga tills den når kokpunkten vid det trycket. När ytterligare värme tillförs förångas vattnet och omvandlas till ånga. Den ånga som finns vid samma temperatur som vattnet som den bildas av kallas mättad ånga. Med andra ord finns mättad ånga vid ungefär 100°C (212°F) vid atmosfärstryck.

En av de viktigaste egenskaperna hos mättad ånga är att den är torr; dvs den innehåller inga vattendroppar. En annan kritisk egenskap hos mättad ånga är att den är osynlig för det mänskliga ögat. Mättad ånga kan observeras nära munstyckena på vissa ångventiler eftersom när den mättade ångan rör sig längre bort från munstycket och in i atmosfären, sjunker dess temperatur och kondenserar för att bilda synliga moln av vit ånga (vattendroppar), även kallad våt ånga. .

Mättad ånga används vanligtvis som en värmekälla för flera applikationer, inklusive kokare, reaktorer, värmeväxlare och annan värmeöverföringsutrustning.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?