Vad är en metalldammning? – Definition från Kunskaper.se

Metalldammning är en extremt destruktiv typ av korrosion som äger rum när material i riskzonen utsätts för atmosfärer med hög kolhalt. Korrosionen är uppenbar som nedbrytning av bulkmetaller till metallpulver.

Den primära troliga mekanismen är grafitavsättning på metallytan som vanligtvis bildar CO eller kolmonoxid i sitt ångtillstånd. Grafitskikten omvandlas till en metastabil form som rör sig bort från metallens yta. I andra fall kan det beskrivas som att metallatomerna omvandlas direkt till grafitskikt.

Kunskaper.se förklarar metalldammning

Metalldammning involverar faktorer som:

 • Temperatur: Vanligtvis 450-800°C (840-1470°F)
 • Miljö: I gasform, potentiellt reducerande och uppkolning med eller i frånvaro av syre
 • Produkt: Pulver eller damm bestående av metalloxider, metallkarbider samt en blandning av grafit och metall
 • Form: Allmän gropfrätning, lokal eller total ytskada eller uppkolning
 • Denna form av högtemperaturförsämring kan vara mycket farlig eftersom tillväxthastigheten för metalldammgropar kan vara en mm i månaden på material som rostfritt stål. Magnituden tenderar att vara högre i fall med låga legeringar.

  Metaldammning är ett vanligt problem inom petrokemiindustrin, särskilt i reformeringsenheter och krackningsugnar. I sådana fall innehåller gas som kan syntetisera vattenånga H2 och CO samt vattenånga. Sålunda kan all monomer som är ett huvudmaterial i polymerframställning genomgå metalldammning. Andra exempel på industrier som kan påverkas av denna korrosionstyp är de som är involverade i energiproduktion, ammoniakanläggningar och värmebehandlingsanläggningar.

  Lösningen för dessa problem bygger på att utveckla ny teknik där endast vätgas komponenter i fossila bränslen används för produktion av energi. Tillsammans med detta skulle effektivare tekniker för konvertering som tillåter produktion av naturligt som ett alternativ till olja eller gas hjälpa till att förhindra metalldamm.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?