Vad är en metalljon? – Definition från Kunskaper.se

En metalljon är en typ av atomförening som har en elektrisk laddning. Sådana atomer förlorar gärna elektroner för att bygga positiva joner som kallas katjoner. Joner är i huvudsak inneslutna av delokaliserade elektroner som är ansvariga för processer som konduktivitet.

Kunskaper.se förklarar metalljon

Korrosion är en naturlig process som innebär att en metalls bindningsenergi reduceras. Slutresultatet är en metallatom som genomgår oxidation. Detta inträffar när metallatomen förlorar elektroner medan den lämnar bulkmetallen.

Elektronerna som går förlorade under hela processen transporteras genom bulkmetallen till andra platser där reduktion sker, och det finns en kombination av ett icke-metalliskt grundämne med metalljoner, som är i kontakt med bulkmetallen.

Det område där metallatomerna förlorar elektroner kallas anoden, medan den sida där det sker överföring av elektroner är katoden.

Katod- och anodpar kallas korrosionsceller, och de förekommer i olika former som:

  • Koncentrationsceller
  • Kompositionsceller

Galvaniska celler

Korrosion beskrivs bäst som en elektrisk krets eftersom det finns ström mellan anod- och katodställena . En bättre förståelse av elektrisk ledningsförmåga inom kretsen, inklusive verkan av metalljoner och andra komponenter, kan hjälpa till att kontrollera korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?