Vad är en mikroinkapsling? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mikroinkapsling?

Mikroinkapsling är en process som gör mikrokapslar av fasta ämnen, vätskor eller gaser på mikroskopisk nivå. Denna process bevarar egenskaperna hos det inkapslade materialet, vilket gör att de kan frigöras när de behövs. För beläggningar används mikroinkapslingsteknik för att immobilisera (låsa in) vissa aktiva beläggningsmedel (t.ex. korrosionsinhibitorer) tills en specifik händelse utlöser deras frisättning.

Kunskaper.se Explains Microincapsulation

Studien av mikroinkapsling är av stort intresse för självläkande metallbeläggningar. I detta fall är aktiva medel i beläggningen inkapslade för att kontrollera deras frisättning. När ett yttre tillstånd, såsom en repa eller överdriven påfrestning uppstår, spricker eller går mikrokapslarna sönder, vilket frigör ämnen för att läka de skadade områdena av beläggningen.

Till exempel låg- Oljefilmer med viskositet kan kapslas in på metalliska ytor för att förhindra korrosion. När beläggningen är repad rinner oljan snabbt ut från kapseln för att fylla det exponerade området. Denna funktion hjälper till att återansluta beläggningspartikelnätverket och bibehåller på så sätt barriärskyddet.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?