Vad är en mjukgörare? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder mjukgörare?

Ett mjukgörare är antingen en icke-ytaktiv förening eller en aktiv substans som tillsätts till en suspension, vanligtvis en blandning, för att öka separeringen av partiklar och för att förhindra avtagande eller klumpar. Det hjälper till att förbättra ett materials plasticitet eller flytbarhet. Mjukgörare kan bestå av en eller flera ytaktiva ämnen, men kan också vara en gas.

Mjukgörare används främst i petroleum och tunga dieseloljor. De används också i motoroljor, flygbränslen och många växelsmörjmedel, såväl som betong och rengöringsmedel.

Mjukgörare är också kända som dispergeringsmedel, dispergeringsmedel, mjukgörare eller supermjukgörare. .

Kunskaper.se förklarar Mjukgörare

Mjukgörare är smörjande tillsatser som hjälper till att förhindra att slam, lack och andra avlagringar bildas på ytor. Dispergeringsmedel tillsätts till smörjoljor för bilmotorer för att förhindra uppbyggnaden av lackliknande avlagringar på cylinderväggarna. De läggs till bensin för att förhindra uppbyggnad av rester. Mjukgörare är viktiga tillsatser i motoroljor för att hålla motorelementen rena. De fungerar både i vattenhaltiga och icke-vattenhaltiga miljöer.

Mjukgörare används också i betongblandningar för att sänka vattenanvändningen och bibehålla samma slump- (flödes-) egenskap. Detta gör betongen starkare och mer motståndskraftig mot framtida vatteninträngning.

För oljeborrning hjälper mjukgörare till att bryta isär fasta partiklar eller vätskor till fina partiklar eller droppar. Mjukgörare med en blandning av ytaktiva ämnen och associerade lösningsmedel används efter ett oljeutsläpp för att bryta oljan i små droppar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?