Vad är en morrhår? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder morrhår?

En morrhår är en tunn metallsträng som växer ur metallens ursprungliga form. En morrhår kan bara bildas på vissa metaller och metallegeringar. Man tror att morrhår skapas av kvarvarande spänningar i metallen; den exakta mekanismen som orsakar morrhår är dock inte väl förstådd.

En morrhår kan också kallas en metallmorrhår.

Kunskaper.se förklarar Morrhår

Flera olika typer av metaller kan bilda morrhår, men inte alla typer kan bilda morrhår. Tenn, zink och silver är vanliga metaller som bildar morrhår.

Tin morrhår är vanligt förekommande inom elektronikindustrin. Tennbeläggningarna och lödningarna som används i kretskort kan ofta bilda morrhår, vilket kan orsaka kortslutning när morrhåren kommer i kontakt med andra delar av kretskortet som har en annan elektrisk potential.

En morrhår anses inte vara en dendrit. Även om krafterna som orsakar skapandet av ett morrhår inte är väl förstådda, är det känt att de två mekanismerna är ganska olika.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?