Vad är en neutral laddning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder neutral laddning?

En neutral laddning är den elektrokemiska förekomsten där en atom har lika många elektroner och protoner. En sådan atom är varken positivt laddad eller negativt laddad eftersom protonerna och elektronerna balanserar varandra. Närvaron av en neutral laddning i alla system hjälper till att förhindra eller minska korrosion på en metalls yta.

Kunskaper.se Explains Neutral Charge

För att korrosion ska uppstå måste joner överföras från en elektrokemisk cell till och från metallens yta. Därför minskar förekomsten av en neutral laddning inom ett sådant system sannolikheten för att ett utbyte inträffar. I allmänhet förlorar metaller elektroner för att bilda positivt laddade joner och icke-metaller får elektroner för att bilda negativt laddade joner.

När metallatomer exponeras för en miljö som innehåller vattenmolekyler, avger de elektroner. och blir positivt laddade joner, förutsatt att en elektrisk krets kan slutföras. Denna effekt kan koncentreras lokalt för att bilda en grop eller spricka, vilket orsakar gropfrätning och/eller spaltkorrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?