Vad är en Noble Coating? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Noble Coating?

En noble coating är en skyddande beläggning i form av ett tunt metallskikt som appliceras på ett metallsubstrat för att förhindra korrosion. Det tunna beläggningsskiktet är ädlare (mindre reaktivt) än metallen som det appliceras på. Den ädla beläggningen skyddar metallen som beläggs från tuffa miljöer där korrosion är möjlig.

Kunskaper.se förklarar Noble Coating

En noble coating är endast effektiv om den är oskadad. Om det ädla beläggningsskiktet skadas kommer metallen som beläggs att genomgå snabbare lokal korrosion på grund av galvaniska reaktioner.

Vanliga ädelbeläggningar inkluderar nickel, tenn och krom, även om dessa beläggningar är anses endast ädla beläggningar om de appliceras på ett metallsubstrat som är mindre ädelt än de är.

Motsatsen till en ädel beläggning är en offerbeläggning. Detta är en beläggning där ett mindre ädelt material appliceras på ett ädlare metallsubstrat. Offerbeläggningen kommer att korrodera innan materialet som beläggs. En av fördelarna med en offerbeläggning framför en ädel beläggning är att lokal skada inte nödvändigtvis kommer att orsaka en intensiv ökning av lokal korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?