Vad är en nötningsbeständighetsanalys? – Definition från Kunskaper.se

Senast uppdaterad: 22 juli 2020

Vad betyder nötningsbeständighetsanalys?

Nötningsbeständighet analys avser att undersöka material och strukturers förmåga att motstå nötning eller bortnötning av materialet med hjälp av friktion.

Nötning motstånd hjälper materialet att behålla sin ursprungliga struktur och utseende. Alla typer av mekaniskt slitage motstås av nötningsbeständighet. Det finns en mängd olika testmetoder för att utföra en nötningsbeständighetsanalys av material och strukturer.

Kunskaper.se förklarar analys av nötningsbeständighet

Syftet Att utföra nötningsbeständighetsanalys är att testa nötningsbeständigheten hos material och strukturer. Materialen kan vara metaller, kompositer, keramik eller tjocka beläggningar (t.ex. svetsöverlägg, termisk spray). Syftet med denna testmetod är att producera analysdata på ett sätt som ger insikter i att rangordna materialen i ordningsföljd av deras motståndskraft mot repningsnötning under en specifik uppsättning förhållanden. Det finns två testmetoder för nötningsanalys som används ofta:

 • Den första är en standardtestmetod för att mäta nötning och använder torr sand eller en gummihjulsapparat enligt ASTM G65. I denna testmetod tas ett rektangulärt testprov som laddas mot ett roterande gummihjul. Sand av en viss kornstorlek avsätts mellan det rektangulära provet och gummihjulet. Hjulet roteras i sandflödets riktning. Vikten av det rektangulära provexemplaret registreras före början av denna testprocedur och igen efter att denna test har genomförts. Eventuell skillnad registreras och tolkas som förlust av massa på grund av torr sandnötning. För att jämföra materialen för deras rankning med avseende på varandra, måste massan av material som förlorats under testningen omvandlas till volymförlusten så att materialdensiteterna kan redovisas korrekt under jämförelsen.
 • Den andra testmetoden är stiftnötningstestmetoden som utförs enligt ASTM G132. Detta test utförs med två stiftprover; ett stiftprov behandlas som provmaterial (eller testmaterial) och ett annat stift används som referensmaterial. För att starta testet placeras ett provstift vinkelrätt mot en slipande yta som är monterad på och stödd av en plan yta. Testmaskinen tillåter relativ rörelse mellan den slipande ytan och stiftytan. Slitaget på provstiftet är kontinuerligt och inte överlappande. Vikten på provstiftet övervakas kontinuerligt och om någon vikt tappas motsvarar det mängden slitage. Det andra referensstiftet administreras tillsammans med provstiftet för att ta hänsyn till nötningsvariationer.
 • Nötningsbeständighet är relaterad till betongens tryckhållfasthet. Stark betong är mer nötningsbeständig än svag betong.

  Relaterad läsning

 • Ytterligare tester för att fastställa ett korrekt fodersystem för processkärl
 • 4 Typer av tester som mäter Styrka hos en beläggning
 • Förstå en ny trend: rengöring och beläggning på plats
 • Hur en robust komposit fördubblade livslängden för FGD-rörsystem
 • De fyra nyckeltyperna av spaltkorrosion
 • Intern korrosion av rörledningar som transporterar råolja
 • Taggar HårdhetsfaktorKorrosionHög nötningASTMAnötningProcedurNötningsslitageNötningsskyddNötningshanteringMätning

  Trending artiklar

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?