Vad är en omkretssvets? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder omkretssvets?

En omkretssvets är en typ av svets som används för att sammanfoga två runda föremål runt deras omkrets. En omkretssvets kan utföras med många olika typer av svetsprocesser, och en mängd olika materialdiametrar och materialtyper kan sammanfogas med en omkretssvets. Svetsområdet kan vara utsatt för korrosion.

Kunskaper.se förklarar omkretssvets

En omkretssvets består av att sammanfoga två runda föremål genom att stöta ihop dem längs deras omkrets och sammanfoga materialet vid deras fasta ytor. Detta skiljer sig ganska mycket från en annan typ av svetsning av runda föremål, känd som longitudinell svetsning. Längssvetsning är när en platta eller plåt av metall formas till en cirkel och fasytorna sammansmälts så att plattan omvandlas till rör. Ett longitudinellt svetsat rör kan därefter sammanfogas med ett annat longitudinellt svetsat rör genom att deras omkretsar stöter mot varandra och utför en omkretssvets.

En omkretssvets kan utsättas för korrosion. Insidan av slangen eller röret kan samla skräp runt svetsområdet, vilket ökar risken för korrosion. Vidare kan materialegenskaperna hos röret eller röret nära det periferiska svetsområdet ändras under svetsprocessen, vilket gör att olika typer av korrosion kan uppstå runt svetsen, både på innerdiametern och ytterdiametern. Det kan vara nödvändigt att applicera en beläggning på det perifera svetsområdet efter att svetsningen har utförts för att skydda svetsen.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg