Vad är en oorganisk zinkprimer? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder oorganisk zinkprimer?

En oorganisk zinkprimer är en typ av beläggning, som mestadels består av zink, som appliceras på ren metall antingen av sig själv eller före efterföljande beläggningar. En oorganisk zinkprimer använder ett silikatbindemedel för att skapa vidhäftning på metallens yta. Silikatbindemedlet, till skillnad från andra typer av bindemedel, är anledningen till att denna typ av zinkprimer anses vara oorganisk.

Oorganiska zinkprimers skyddar vissa basmaterial från de skadliga effekterna av korrosion.

Kunskaper.se förklarar oorganisk zinkprimer

Det kanske vanligaste basmaterialet belagt med en oorganisk zinkprimer är stål. Korrosionsskydd tillhandahålls på två sätt:

  1. Det skapar ett lager mellan stålet och potentiellt korrosiva ämnen.
  2. Genom katodiskt skydd. Zink är mer reaktivt än stål, vilket gör att zinken oxideras lättare när den placeras i samma elektrokemiska cell, vilket förhindrar stålet från korrosion.

Det finns två huvudtyper av zinkprimers: oorganiska och organiska. Oorganiska zinkprimers använder silikater för att fästa zinken på ytan av basmaterialet, medan organiska zinkprimers använder bindemedel som epoxihartser.

Oorganiska zinkprimers är kända för sin förmåga att innehåller högre mängder zink än andra typer av zinkprimers. Detta tillåter vanligtvis oorganiska zinkprimers att ha överlägsen korrosionsbeständighet än sina organiska motsvarigheter. Det bör dock noteras att oorganiska zinkprimers måste ha en basmetall som har förberetts noggrant för beläggning; därför kan dess låga tolerans för dålig ytkvalitet göra organiska zinkprimers till ett bättre alternativ för fälttillämpningar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?