Vad är en optisk beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder optisk beläggning?

En optisk beläggning är ett tunt skikt eller grupp av skikt av ett beläggningsmaterial som appliceras på en optisk enhet. Det finns olika typer av optiska beläggningar som tjänar en mängd olika syften för utrustning som används för att inspektera föremål för korrosion och andra fysiska egenskaper. Optiska beläggningar används ofta för att minska eller öka reflektionsförmågan, filtrera bort vissa ljusvåglängder eller dela ljusstrålar.

Kunskaper.se förklarar optisk beläggning

En typ av optisk beläggning kallas en antireflekterande beläggning, som vanligtvis består av dielektriskt material som appliceras på en optisk lins. Detta görs vanligtvis med användning av förstoftnings- eller vakuumbeläggningsmetoden. Dessa antireflekterande beläggningar används för att säkerställa att ljus och ljusenergi inte avleds bort från den optiska enheten.

Motsatsen till antireflekterande beläggningar är reflekterande beläggningar. Dessa är vanligtvis gjorda av ett metalliskt material och appliceras på en optisk anordning så att ljus inte kommer att absorberas av den. Det finns mer komplexa optiska beläggningar som är antireflekterande för vissa ljusvåglängder men reflekterande för andra våglängder.

Optiska beläggningar används också för filtrering. Olika våglängder kan filtreras genom filterbeläggningen så att endast de önskade ljusvåglängderna tillåts passera genom beläggningen.

Slutligen används optiska beläggningar för att dela ljusstrålar. Dessa beläggningar kan vara användbara för spektrometrar, mikroskop och utrustning som används för lantmäteri.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?