Vad är en organisk syntes? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder organisk syntes?

Organisk syntes hänvisar till en unik gren av kemin som involverar systematisk modifiering av material genom att manipulera och förändra den inre strukturen hos en levande organism. Ett mål med organisk syntes är att konstruera innovativa inhibitorer som förhindrar korrosion.

Kunskaper.se Explains Organic Synthesis

Organisk syntes består av tre huvudsakliga empiriska tillvägagångssätt: total syntes, semisyntes och metodik. Varje tillvägagångssätt tillåter forskare att konstruera nya strukturer som matchar de föredragna egenskaperna för den avsedda tillämpningen. Detta kan sedan appliceras på molekyler som sträcker sig från komplexa, organiskt aktiva produkter till nya material. På så sätt kan ämnen med större korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet konstrueras.

Flera nya kemiska derivat har syntetiserats och deras kemiska strukturer belysts med hjälp av olika spektroskopiska metoder. Ett sådant derivat är 5-((2-fenylbensimidazol-1-yl)-metyl)-kinolin-8-ol (QH). Denna förening har visat sig öka den korrosionsinhiberande verkan på ett substrat av mjukt stål i saltsyra. Detta gällde för ett intervall av temperaturer, och idealiskt kommer effektiviteten hos inhibitorn att öka vid lägre temperaturer och en högre koncentration av inhibitorn.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?