Vad är en överföringseffektivitet? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder överföringseffektivitet?

Överföringseffektivitet är mängden beläggningsfasta ämnen som framgångsrikt fäster vid basmaterialet som de är avsedda för kontra den totala mängden beläggningsfastämnen som är används under sprutningsprocessen. En lägre överföringseffektivitet innebär att beläggningsprocessen är mer slösaktig än en beläggningsappliceringsprocess med högre överföringseffektivitet.

Kunskaper.se förklarar överföringseffektivitet

Överföringseffektivitet är ett viktigt mått när man väljer en beläggningsappliceringsprocess. Överföringseffektiviteten för en beläggningsapplikation informerar slutanvändaren om hur mycket beläggningsmaterial de kommer att använda under beläggningsoperationen och hur mycket de kommer att slösa. Till exempel, om en beläggningsappliceringsprocess har en överföringseffektivitet på 75 % och det är känt att 30 pund beläggningsmaterial måste appliceras jämnt över ett substrat, då kan användaren dra slutsatsen att de kommer att behöva minst 40 pund av beläggningsmaterial för att få jobbet gjort. De vet också från överföringseffektivitetsmåttet att de kommer att slösa bort minst tio pund beläggningsmaterial.

När man väljer en beläggningsappliceringsmetod är det viktigt att väga kostnaderna för att välja en lägre överföringseffektivitetsprocess. Om beläggningsmaterialet utgör en stor del av den totala kostnaden kan det vara vettigt att välja en dyrare beläggningsprocess men med en högre överföringseffektivitet. Även om den fasta kostnaden för beläggningsutrustningen kan vara högre, kan den rörliga kostnaden för att beläggningsmaterialet är lägre motverka detta.

En annan faktor är miljön. Bortfallen beläggning måste gå någonstans, och om den inte samlas in ordentligt kan den släppas ut i miljön där den kan orsaka miljöskador.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?