Vad är en Oxygen Scavenger? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder syrgasrenare?

En syrgasrenare är ett kemiskt ämne som används för att reducera eller helt avlägsna syre i vätskor och slutna utrymmen för att förhindra syreinducerad korrosion. Det är också känt som en syreabsorbent. Den används som korrosionsinhibitor i olje- och gasproduktionsinstallationer, förpackningar, produktionsseparering och havsvatteninjektionssystem. Syreavskiljare ökar hållbarheten eller livslängden för komponenterna under skydd. Syreavskiljare kategoriseras som organiska eller oorganiska. De appliceras på olika sätt, beroende på:

 • Mängden syre som ska avlägsnas
 • Utgiftsåtagandet
 • Egenskaper och fältförhållanden
 • Förmåga att passivera metalliska ytor
 • Kunskaper.se förklarar Oxygen Scavenger

  En syrerenare är ett korrosionshämmande ämne som tillsätts i små mängder till en miljö som är benägen att syrebaserad korrosion. Dess katodiska natur gör att den kan kombineras med syre och bilda ofarliga föreningar – salter. Denna process minskar så småningom korrosionshastigheten i systemen under skydd.

  Syrgasfångarna bildas av:

  • Metall (järn) sulfiter och bisulfitjoner
  • Homogena blandningar av reaktiva ämnen och polymerer
  • Askorbinsyra
  • Askorbatsalter eller katekol
  • Ljuskänsligt färgämne
  • Antioxidanter
  • UV-ljusaktivering
 • Aeroba mikroorganismer och enzymer
 • Syret scavenger har haft många beskrivningar av patent, särskilt inom livsmedels- och förpackningsindustrin. De är utformade utifrån beskaffenheten av det ämne som ska skyddas mot korrosion, den önskade hållbarheten och korrosionsaktiviteten. Dessa korrosionsinhibitorer är designade för att uppfylla följande krav:

 • De bör vara ofarliga för människor
 • De bör absorbera en stor mängd syre i lämplig hastighet
 • De bör inte producera giftiga ämnen som kan öka korrosionshastigheten
 • De bör vara effektiva och kompakta i storlek eller mängd
 • Den ska kunna stå emot extrema tryck och temperaturer
 • Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?