Vad är en panna? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder panna?

En panna är ett slutet kärl i vilket en vätska som vatten upphettas för att producera ånga eller den förångade formen av en vätska. Ångan eller varmvattnet cirkuleras sedan genom ett rörsystem för att överföra värme för olika applikationer såsom uppvärmning, elproduktion och andra processer. Pannor och tillhörande system är effektiva värmeväxlingssystem, men de kan vara farliga om de inte underhålls och används på rätt sätt.

Korrosion är en av de största orsakerna till pannfel och det är viktigt att förhindra det, kontinuerligt övervaka och tillämpa effektiva kontrolltekniker.

Kunskaper.se Explains Boiler

En panna är ett energiomvandlings- eller överföringssystem där kemisk energi från bränsle omvandlas till antingen värme eller elektrisk energi. Den består av en tank eller ett slutet kärl i vilket vätska lagras och värms upp med heta gaser som genereras från förbränning av bränslen som kol, eldningsolja eller naturgas som brinner i en ugn, eller från elektriska spolar.

Det finns två huvudkategorier av pannor, och var och en kan vidare delas in i flera typer:

  Eldrörspanna – Het gas i flera rör används för att värma det omgivande vattnet.

  Vattenrörspanna – Vatten i rören värms upp av den omgivande heta gasen.


  Pannan används ofta i hushålls- och industriella applikationer såsom:

  • Värmekraftverk
  • Industriella processer
  • Uppvärmning
  • Sanitet

   Steriliseringsutrustning

  Korrosion är en av de största orsakerna till pannfel. Faktorer som påverkar korrosion i pannor inkluderar:

  • Hög syrekoncentration
  • Höga temperaturer
  • Höga eller låga pH-nivåer
  • Föroreningar i vattnet
  • Väteförsprödning
  • Sur korrosion
  • Ångsidoförbränning (en kemisk reaktion mellan röret metall och ånga)
  • Utmattningssprickor orsakade av upprepad cyklisk stress

  • Mekaniska och operativa faktorer som:

   • Överdrivna hastigheter
   • Servicens svårighetsgrad
   • Metallspänningar
   • Andra design- och driftsfrågor


   • Pannkonstruktion, drift och underhåll måste överensstämma med internationella säkerhetsstandarder och föreskrifter för att säkerställa tillförlitlighet, säkerhet, effektivitet och förebyggande faror förknippade med pannfel som explosioner.

    Effektivt korrosionsskydd, övervakning och kontroll är avgörande för pannans tillförlitlighet. Kontrolltekniken bestäms av typen av korrosion. Vanliga metoder inkluderar att bibehålla korrekt pH, kontrollera syre, avlagringar och föroreningar och reducera stress genom korrekt design och operativa procedurer.

  Lämna ett svar

  Relaterade Inlägg