Vad är en Pentane? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder pentan?

Pentan är en organisk förening som tillhör kategorin en alkan och består av fem kolatomer som är sammanlänkade med en enkelbindning mellan och som har den kemiska formeln C5H12. Pentan finns i tre strukturella isomerer:

 • n-pentane-isomer
 • isopentan, även känd som metylbutan
 • neopentan, även känd som dimetylpropan
 • Kunskaper.se förklarar pentan

  Pentanernas egenskaper är mycket lika hexaner och butaner; följaktligen används de som komponenter i någon typ av bränslen och som lösningsmedel. De används främst som arbetsmedium i geotermiska kraftverk och i vissa blandade köldmedier eftersom pentaner är säkra att använda, har en relativt lägre kostnad än andra alternativ och deras kokpunkt är låg. Pentaner används också för att tillverka bekämpningsmedel.

  Några egenskaper hos pentan:

  • Molmassa: 72,15 gram/mol
  • Ett färglöst utseende med en bensinliknande lukt
  • Densitet: 0,626 gram/milliliter
  • Smältpunkt: -130,5°C till – 129°C (-203°F till 264°F)
  • Kokpunkt: 35,9°C till 36,3°C (96,6°F till 97,3°F)
  • Viskositet: 0,24 cP vid 20°C (68°F)

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

 • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

 • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

 • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

 • Kemisk formel för propan

 • Plasmas egenskaper

 • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?