Vad är en Pitting Factor? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder gropfaktor?

Detta kan beskrivas som förhållandet mellan djupen av den djupaste korrosionsgropen dividerat med penetrationsgenomsnittet, allt räknat från materialets förlorade vikt .

Kunskaper.se förklarar punktfrätningsfaktor

Ett verktyg som används för att bestämma en metalls gropfaktor är en gropmätare som kartlägger hela ytan och kräver en skicklig tekniker för att arbeta , tolka och underhålla. Andra verktyg som används är maskinistens djupmätare, mätklocka och mikrometerpipor. När groplängderna är fastställda är det inspektörernas uppgift att beräkna gropfaktorn utifrån tillgängliga data. Inspektörerna presenterar sedan sina fynd och kontroll av slitaget.

Effekterna på gropkorrosionsbeständighet med kväve- och molybdenlegering har sett en förbättrad passiverad metall. Legeringen hjälper till att reparera det passiva lagret när gropföroreningar attackerar. Detta hjälper till att stoppa kärnbildningen av gropen genom att förhindra aggressiva anjoner som kloriderna från att nå ytan. Oxid-diffusionsskiktets gränsyta är den punkt där anjonen råder för tillväxten av oxiden. Groparna har ökade mängder av legeringselementjoner vid initieringen av attacken. Kväve förstärker effekterna av molybden, vilket i sin tur påverkar dess koncentrationer vid ytan. Detta förklaras av ammoniumjonproduktionen som ökar pH. Kväve ökar järnupplösningen medan kromupplösningen minskar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?