Vad är en Plane Strain? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder Plane strain Mean?

Plane strain hänvisar till den fysiska deformationen av en kropp som kännetecknas av förskjutning av material i en riktning som är parallell med ett givet plan. Förekomsten av plan töjning fungerar som en källa till spänningskorrosion i metaller.

Kunskaper.se förklarar plan töjning

Plan töjning observeras ofta i mycket tjocka material. Det är märkbart frånvarande i långa trådar med spänningar som vanligtvis verkar vinkelrätt mot dess längd. Därför är den parallella töjningen eller förskjutningen längs längden noll.

Mikroskopiskt material långt från ytan på en tjock komponent är inte fritt att deformeras i sidled eftersom det begränsas av det omgivande materialet . Spänningstillståndet under dessa förhållanden är triaxiellt, vilket resulterar i nolltöjning vinkelrätt mot både spänningsaxeln och riktningen för sprickutbredning när spänningskrafter är närvarande. Under plana töjningsförhållanden beter sig metaller elastiskt tills brottspänningen uppnås.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?