Vad är en pOH? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder pOH?

pOH är ett mått på hydroxidjonkoncentrationen (OH) i en lösning. Som sådan kan den användas som en indikator på ett ämnes alkalinitet eller till och med dess elektriska ledningsförmåga i vissa fall. Mer specifikt är pOH den negativa logaritmen för hydroxidjonhalten som ges av uttrycket:

pOH = 14 – pH

Kunskaper.se Förklarar pOH

Koncentrationen av hydroxidjoner i en lösning relateras till koncentrationen av vätejoner genom uttrycket:

OH

= Kw/OH+

Där Kw = självjoniseringsinnehåll i vatten.

Att tillämpa logaritmer på båda sidor, den vanligaste formen av ekvationen uttrycks enligt nedan:

pOH = pKw – pH

Därför kan pOH vid rumstemperatur uttryckas som:

pOH = 14 – pH

När det gäller korrosion kan pOH användas som en indikator på en elektrolyts konduktivitet i en galvanisk cell. Konduktiviteten hos en lösning är beroende av koncentrationen av joner som fungerar som laddningsbärare. Därför, ju högre koncentrationen av OH joner är, desto starkare alkalinitet, desto högre är elektrolytens konduktivitet och därför desto högre hastighet av galvanisk korrosion.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg