Vad är en polyasparatisk beläggning? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder polyaspartisk beläggning?

En polyasparaginbeläggning är ett skyddande lager av alifatisk polyurea som appliceras på metall- eller betonggolvytor. Ytorna skiktas genom sprutning, målning eller putsning för att förhindra korrosion och erosion.

Kunskaper.se förklarar polyasparaginbeläggning

En polyasparaginbeläggning har en härdningstid på mellan 10 och 45 minuter. Detta kan vara en fördel för små appliceringsområden, men ändå skadligt för större områden som kan torka innan appliceringen är klar.

Polyasparatiska beläggningar är mycket hård och seg som förbättrar skyddet men kan hindra reparationer och modifieringar.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?