Vad är en polymerbetong? – Definition från Kunskaper.se

Vad betyder polymerbetong?

Polymerbetong är ett alternativ till portlandcement som används för att binda en blandning av ballast tillsammans med epoxibindemedel. Den används i byggprojekt för att ge extra styrka och kan modifieras med en rad olika hartser. Polymerbetong ger mycket god motståndskraft mot korrosion och minimal kemisk reaktivitet.

Kunskaper.se förklarar Polymerbetong

En polyester, vinylharts eller epoxiharts används ofta för att tillverka polymerbetong. Detta gör att betongen kan gjutas och sedan härdas. Polymerbetong härdar genom en kemisk reaktion med polymermaterialet. Denna typ av betong är idealisk för att nå områden som inte är lättillgängliga.

Polymerbetong erbjuder en rad fördelar beroende på vilket harts som används för att tillverka den. Akrylhartser härdar snabbt och ger motstånd mot tuffa väderförhållanden, medan epoxier skapar ett starkt material med liten härdningskrympning. Furanhartser tål höga temperaturer och polyureahartser kan ersätta formaldehyder eller andra farliga föreningar för konstruktionsändamål.

Lämna ett svar

Relaterade Inlägg

  • Kliande mage och rygg efter simning i saltvattenpool – Förklarat!

  • Vad är Saker som gör att enzymer blir mindre effektiva?

  • Vad händer med enzymaktiviteten om du lägger i mer substrat?

  • Kemisk formel för propan

  • Plasmas egenskaper

  • Vad händer med relativ luftfuktighet när lufttemperaturen stiger?